De winst van zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 5 procent op een spaarrekening (als je de btw terugvraagt: 6 procent).

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (2.600 wattpiek) voor 4.600 euro levert dit 800 euro op: 21 procent van jouw investering.

Er zijn op internet allerlei bedrijfjes die aanbieden om de teruggave voor 100 tot 150 euro te regelen. Maar het terugvragen van de btw is zo eenvoudig, dat je dit goed zelf kunt doen.

In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan elk kwartaal btw-aangifte doen. De zonnepanelen leveren namelijk stroom aan het energienet, waardoor je ondernemer wordt. Maar als je geen zin hebt in gedoe en administratie, mag je de btw-aangifte ook achterwege laten. De Belastingdienst geeft je dan automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor ‘kleine ondernemers’. In de praktijk vallen alle particulieren onder deze regeling.

Nietsdoen heeft echter ook een nadeel: je krijgt geen btw over de aanschaf en installatie terug.

Btw terugvragen stappenplan

Wil je wél je btw terugvragen en ben je nog geen ondernemer? Dan moet je je als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst en btw-aangifte doen over het jaar waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Maar je kunt bij de aanmelding meteen – zelfs in dezelfde envelop – een verzoek doen om voor de volgende jaren ontheffing te krijgen van btw-aangifte. Let op of de Belastingdienst ontvangst van dit verzoek schriftelijk bevestigt!

Stap 1: Formulier invullen: ‘Opgaaf startende ondernemer’

Formeel ben je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op jouw zonnepanelen wilt terugvragen, moet je jezelf aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst. Let op: de energierekening moet wel op jouw naam staan.

Je moet de aanmelding doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je de panelen hebt gekocht. Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook. Je kunt het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ gebruiken. Dit formulier kun je downloaden op www.belastingdienst.nl.

Het formulier is eenvoudig. De meeste vragen spreken voor zich. Bij vraag 1a (handelsnaam) vul je je eigen naam in. Bij vraag 2 kruis je ‘eenmanszaak’ aan. Bij vraag 6 vermeld je één opdrachtgever: jouw energieleverancier (daar lever je de stroom aan die je met jouw zonnepanelen opwekt). Bij vraag 7 vul je jouw inkomenssituatie in. Je werkt nul uren per week voor jouw onderneming (7b). Bij vraag 7c vul je jouw verlies over het eerste jaar in. Dat is de opbrengst van je zonnepanelen min de aanschafkosten van jouw zonnepanelen (dus met een min voor het getal). Dit bedrag verkrijg je door het antwoord bij vraag 8b van het antwoord bij 8a af te trekken. Vul die bedragen dus eerst in. Bij vraag 8a schat je de omzet door het btw-forfait voor jouw systeem (zie de tabel hieronder) terug te rekenen naar een omzet. Dat doe je zo: je neemt het forfait dat overeenkomt met de omvang van jouw systeem, vermenigvuldigt dit met 100 en deelt het dan door 21. Dus voor een systeem van 2.600 watt-piek: 60 euro maal 100 gedeeld door 21 = 285 euro. Bij vraag 8b vul je de aanschafkosten van jouw zonnepanelen in. Ditmaal zonder min.

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001-6000 € 120
6001-7000 € 140
7001-8000 € 160
8001-9000 € 180
9001-10000 € 200

Bij vraag 7d vul je inkomsten uit overige werkzaamheden in, als je die hebt. Dit zijn de inkomsten die in de wet Inkomstenbelasting vallen onder de inkomstenbron “resultaat uit overige werkzaamheden”.

Met eventuele extra vragen kun je terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst

Binnen 5 werkdagen nadat de Belastingdienst jouw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijg je een brief van de Belastingdienst (de zogenoemde ´vaststelling´). Normaal gesproken zal de Belastingdienst hierin bevestigen dat je als ondernemer bent aangemerkt en jou in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer 5 dagen later ontvang je per brief jouw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvang je je wachtwoord om digitaal jouw btw-aangifte te doen.

Het is mogelijk dat je geen inloggegevens voor de digitale aangifte ontvangt als je in het verleden al ondernemer bent geweest (maar nu niet meer). Het is verstandig om de Belastingtelefoon (0800-0543) te bellen als je na enkele weken nog geen inloggegevens hebt ontvangen. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet riskeer je een boete.

Stap 3: Btw-aangifte in het jaar van aankoop

Vanaf het moment dat je ondernemer bent, moet je ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen. Dit moet in elk geval in het jaar van aankoop, voor de volgende jaren kun je ontheffing aanvragen (doe dit wel vóór 1 januari van het volgende jaar). NB: misschien wil de Belastingdienst dat je de eerste btw-aangifte op papier doet. Je ontvangt dan per post het formulier ‘Aangifte omzetbelasting – Startende ondernemers’.

Eerste kwartaalaangifte: btw-forfait invullen

Je hoeft de btw over de stroom die je levert niet zelf uit te rekenen. De Belastingdienst heeft het gemakkelijk gemaakt door standaardbedragen (´forfaits´) te nemen. Zie de tabel hierboven. Het bedrag in de tabel geldt voor een heel jaar. Je hoeft dit bedrag maar één keer in te vullen, namelijk alleen bij je eerste btw-aangifte. Bij de volgende kwartaalaangiftes mag je steeds nul invullen.

Welk bedrag je moet nemen, hangt af van het vermogen van je zonnepanelen. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 2.600 Wattpiek (10 panelen) geldt een jaarlijks forfait van 60 euro. Dit vul je in bij vraag 1a. Bij vraag 5a vermeld je nogmaals dit bedrag. Bij de eerst kwartaalaangifte vraag je ook de btw terug die je betaald hebt voor de aankoop en installatie van jouw zonnepanelen. Dit vul je in bij vraag 5b. Voor een systeem van 2.600 Wattpiek zal dit ongeveer 900 euro zijn.

Volgende kwartalen: nul euro opgeven

In de resterende kwartalen van het jaar geef je steeds nul euro op als af te dragen btw. Let op: Het is belangrijk dat je deze aangiften wél doet, tenzij je expliciet van de Belastingdienst per brief verneemt (zie ook Stap 4) dat ze per direct stopt met het ‘uitreiken van aangiften omzetbelasting’. Anders riskeer je een boete.

Belangrijk: doe elke kwartaalaangifte op tijd

Je btw-aangifte moet steeds binnen een maand na afloop van het kwartaal binnen zijn bij de Belastingdienst. De aangifte over het 3e kwartaal (juli, augustus, september) moet bijvoorbeeld uiterlijk 31 oktober bij de Belastingdienst zijn.

Als je te laat jouw kwartaalaangifte doet, riskeer je een boete en een geschatte aanslag. Op de site van de Belastingdienst kan je de app Btw-alert downloaden (voor iOS en Android) die je herinnert aan jouw kwartaalaangifte: www.belastingdienst.nl. Je kunt ook een e-mailbericht krijgen als het formulier voor je klaar staat.

Rekeningnummer van je bank doorgeven

Om de btw terug te krijgen, moet je je rekeningnummer doorgeven aan de Belastingdienst. Ook als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft (voor de inkomstenbelasting of toeslagen). Je kunt het formulier ‘Wijziging rekeningnummer ondernemers’ gebruiken. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Stap 4: Voor de komende jaren ontheffing vragen van btw-aangifte

Je hoeft alleen in het jaar van aankoop btw-aangifte te doen. Voor de volgende jaren kun je ontheffing vragen op grond van de kleine-ondernemersregeling. Je kunt niet om ontheffing vragen voor het jaar waarin je de btw terugvraagt. Dat jaar moet je gewoon kwartaalaangifte btw doen. NB: doe eerst je eerste kwartaalaangifte en vraag dan pas ontheffing aan per 1 januari van het volgende jaar. (Als je het andersom doet ontvang je in reactie op het verzoek om ontheffing namelijk een brief dat je per direct geen uitnodiging meer ontvangt tot het doen van kwartaalaangiften. Dat is hinderlijk, want dan moet je de Belastingtelefoon bellen om alsnog je eerste kwartaalaangifte te kunnen doen. Zonder je eerste kwartaalaangifte kan je de btw immers niet terugvragen.)

In je verzoek tot ontheffing kun je de volgende tekst gebruiken:

Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komende jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend.

Controleer altijd of de Belastingdienst de ontvangst van jouw verzoek heeft bevestigd! Stuur het verzoek nogmaals als bevestiging uitblijft.