Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door talsmatechniek.nl gecreëerde internetsite en/of pagina’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. talsmatechniek.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door talsmatechniek.nl gecreëerde site en/of pagina’s.

talsmatechniek.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan deze site of delen daarvan te kopiëren, over te nemen, te wijzigen of anders dan ter kennisname van de hier opgenomen informatie te gebruiken, behoudens voor zover daar schriftelijk en voorafgaand toestemming voor is verleend door het sitebeheer.

Het is niet toegestaan op deze site afbeeldingen te plaatsen of uitlatingen te doen met een gewelddadig, racistisch, seksueel of een ander aanstootgevend karakter, dit alles aan het sitebeheer van talsmatechniek.nl ter beoordeling. Voor zover door het plaatsen van dergelijke mededelingen talsmatechniek.nl schade ondervindt, houdt talsmatechniek.nl de plaatsende persoon daarvoor aansprakelijk.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de gebruiker. talsmatechniek.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie/afbeeldingen van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid word door talsmatechniek.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van talsmatechniek.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. talsmatechniek.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. talsmatechniek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. talsmatechniek.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.